..........VELKOMMEN TIL KENNEL ØSTAGLØTTEN

Denne karen ligger bak i Østagløttens .