..........VELKOMMEN TIL KENNEL ØSTAGLØTTEN

ØSTAGLØTTENS TANA!! VÅRT NYE HÅP! 6 generasjoner, i rett nedadstigende slekts linje i vårt eie.