..........VELKOMMEN TIL KENNEL ØSTAGLØTTEN

Siste kullet fra Østagløtten på valpesamling utpå Hemne