..........VELKOMMEN TIL KENNEL ØSTAGLØTTEN

HERLIGE HØSTBILDER! MED ØSTAGLØTTENS POINTERE!