NUCH Østagløttens Rosa Montana med meget flott stil og aksjon