LUBA ER AVSLUTTET SOM AVLSTISPE! ETTER 3 KULL

LUBA BLE PARRET MED DAG DEL NOCINO, 4 VALPER

NUCHNJCH Østagløttens Luba skulle parres med Mose del Sargiadae til vinterne 2020. Vi har fått den ære og bekreftelse på , at vi fikk bruke Mose. Dette er ikke « en hvem som helst» pointer, men derimot, den beste avlshannen og svært høyt meriterte pointeren i europa. 

Dette er et «høydepunkt « i vårt avlsarbeid for Østagløtten! Det kommer til å kreves en god del, logistikk, men spennede arbeid . 

Hvorfor bruker jeg han? Jo, det er så enkelt, han er den beste! Avkommene hans ,dominerer jaktprøvene. Han gir jaktlyst, reviering, viltfinnerevne og flotte hunder, dessuten har har ganske lik stamtavle med Yunix, men litt strammere linje. Jeg ser allerede på valpene til Luba, som idag er 5-6mnd , at de står godt mot disse linjene. 

I 2003 parret vi vår Italienske pointertispe og fikk, en enorm helse gevinst og høy jaktlyst og av og på hunder i konkurranse . Dette er jeg svært opptatt av og vil fortsatt , ha i mine linjer.  

Avlyst pga, etter å ha jobbet intenst med npk, fkf og nkk for å løse regel endring , for å registrere valper uten far med kjent HD. Dette er forstsatt under behandling . Dette problemer fikk jeg med flere spennede kandidater i Europa . Og så kom coronaen......

Dag del Nocino ble et valg, som også er svært spennede. Hans far Ranger del Sagiadae , er helbror til Rodeo som er far til vår forrige parring ifjor. Vi var nede og så på denne ungehunden, bidro med HD rønking.m.m. Gemytt, fart, stil og fuglebehandling , var i overkant, av det vi kunne forvente av denne ungehunden.  

 

 

ØSTAGLØTTENS LUBA FIKK 12 VALPER MED SOLID GOLDS YUNIX !

Nok en gang går vi for systemavl, dvs. linjeavl. Men hunden må ha de ønskede egenskapene, som jeg vil ha i blodet på Østagløttens pointerene. Yunix har disse egenskapene som er svært viktige og ikke minst arvbare. Påny forventer jeg en helsemessig gevinst. Takket være nøyaktighet, fremstår, hovedlinjen til Østagløtten , uten lyd i bånd på jaktprøve, høy jaktlyst og reviering, fuglbehandling av beste merke, flotte og velvinklede pointere

Med å bruke av ærlighet,kunnskap, avlssystem og ren enkel genetikk, får man framgang  i sitt blod.