LUBA PARRES PÅ VÅREN 2020

NUCHNJCH Østagløttens Luba skal parres med Mose del Sargiadae til våren 2020. Vi har fått den ære og bekreftelse på , at vi får bruke Mose. Dette er ikke « en hvem som helst» pointer, men derimot, den beste avlshannen og svært høyt meriterte pointeren i europa. 

Dette er et «høydepunkt « i vårt avlsarbeid for Østagløtten! Det kommer til å kreves en god del, logistikk, men spennede arbeid . 

Hvorfor bruker jeg han? Jo, det er så enkelt, han er den beste! Avkommene hans ,dominerer jaktprøvene. Han gir jaktlyst, reviering, viltfinnerevne og flotte hunder, dessuten har har ganske lik stamtavle med Yunix, men litt strammere linje. Jeg ser allerede på valpene til Luba, som idag er 5-6mnd , at de står godt mot disse linjene. 

I 2003 parret vi vår Italienske pointertispe og fikk, en enorm helse gevinst og høy jaktlyst og av og på hunder i konkurranse . Dette er jeg svært opptatt av og vil fortsatt , ha i mine linjer.  

Avlyst pga, etter å ha jobbet intenst med npk, fkf og nkk for å løse regel endring , for å registrere valper uten far med kjent HD. Dette er forstsatt under behandling . Dette problemer fikk jeg med flere spennede kandidater i Europa . Og så kom coronaen......

 

 

 

ØSTAGLØTTENS LUBA FIKK 12 VALPER MED SOLID GOLDS YUNIX !

Nok en gang går vi for systemavl, dvs. linjeavl. Men hunden må ha de ønskede egenskapene, som jeg vil ha i blodet på Østagløttens pointerene. Yunix har disse egenskapene som er svært viktige og ikke minst arvbare. Påny forventer jeg en helsemessig gevinst. Takket være nøyaktighet, fremstår, hovedlinjen til Østagløtten , uten lyd i bånd på jaktprøve, høy jaktlyst og reviering, fuglbehandling av beste merke, flotte og velvinklede pointere

Med å bruke av ærlighet,kunnskap, avlssystem og ren enkel genetikk, får man framgang  i sitt blod.