NYHETER 2020

FREMTID FOR NORSK POINTERAVL 21/01-2020

NUCHNJCH årets pointer 2016 Østagløttens Luba er et produkt av 4 generasjons planlegging i system av to søsken i linje , i flere år i forkant

Til helgen får vi vite utkastet, til utvalget som har revidert ras dokumentet. Jeg er ikke optimist, pga, av styrets og avlsrådets utvelgelse kriterier. Jeg synes det er for dårlig balanse i sammensetningen i utvalget. Her ble det ikke lyttet, til tvilen fra en stor det av medlem massen, som , ikke ser ras dokumentet og indeksen , som den bærebjelke i pointerens fremtidige avlsarbeidet og betydning.

Avl må baseres på viten, arvbarhet  og system:  

Viten:  Dvs. Kunnskap om sin  egen hund, kullet, forfedre. Pointerenes svakheter, styrker, sykdommer/helse. Dette gjelder alle blodslinjer, kenneler, også utenlanske pointere, som er typelike, våre pointere. Lese seg opp, høre på, tidligere oppdrettere og lektyre, som er sammenlignbare , for vår rase. Og ta med seg viten , på tidligere erfaring, både fra sitt eget og andres oppdrett.  Denne  lærdom, bekler man ikke på kort tid, men over tid, med idealisme og pågangsmot, ikke mist, langsiktighet og ærlighet.

Arvbarhet: Her snakker vi om genetikk  i varierende prosent, på helse, gemytt, jaktlyst og div egenskaper som er viktig for en fullblods pointer. Miljø, preger en stor del av det vi ser i egenskaper. Her er den største fallgruben, de fleste, snubler i sin vurdering av avlshund, og bruk av sin tispe i avl.

System: All avl må baseres på et avlsarbeidet, settes i et system som, gir en sikker og kvalifisert forutsigbarhet , i de neste generasjoner, som stadfester, typelike pointere over tid. Min avlserfaring, har gitt meg en lærdom, at en prosent innavl på 5 -12 % , gir best resultater, med 2 søsken, som det linjes på. Ikke på et  individ. Dette systemet , kan man finne, bak mange gode pointere og som har , satt sitt preg på avlen, både for kennelene og rasen over tid . Dette gjelder i Norge, Sverige og spesielt Italia.

Jeg foreslår: My større fokus på selektering på tisper som settes i avl, høy jaktlyst, helse, reviering, beinstamme, fronter, og kontrolering av makker. Vi må kjøre flere generasjoner, før man går videre, garantert! Fremgang! Hente pointerblod Italia fra de aller beste avlshundene i Grand quet.  Jeg lanserer,  meg selv til kursing, i avlarbeid, rundt i landet. 

Jeg har lykkes over mange generasjoner og ønsker å dele min kunnskap og erfaring med de som måtte ønske dette, spesielt nye og unge ivrige oppdrettere. Idag deler jeg  mine tanker, med flere  pointeroppdrettere og andre rase oppdrettere, som gjør det svært godt. Godfot tanken må også gjelde andre fuglehund entuiaster.

NYTT ÅR!!! NYE MULIGHETER!!!!

Bestefar til siste, kullet til Østagløttens Luba