Mine tanker 2007

Avl er basert på en sunn forståelse av arvelære, grundighet,ærlighet, langsiktig planlegging og egenskapsvurdering.  Jeg er av den formening, at mer du vet jo bedre grunnlag har du for å finne riktige valg i ditt avlsarbeide. Som grunnleggeren av Black Lucys kennel, Anders Wasberg er sitert på:" Det første du møter i ditt avlsarbeide er din egen ærlighet." De ord, er og skal være en ledetråd i min kennel.

En skal være ydmyk på at egen avl som er basert på tidligere dyktige pointerfolks evne og forståelse av betydningen av oppbyggningen av pointerlinjer med kvalitet.Jeg har mange å takke i så henseende.

Jeg har selvfølgelig hentet blod i de kenneler som jeg har tro på, men har gjort noen bevisste valg  vedr. det og ikke bruke enkelte pointerlinjer og hanhunder som kunne idag, kunne passe godt erfaringsmessig inn på mitt blod. Dette er i mine tanker blitt en kortsiktig gevinst, mot det å lage en egen gjennomavlet blodslinje. På et senere tidspunkt  kan disse hanhundenelinjene bli brukt som utavl. De neste 10 året (4 generasjoner) blir å bygge opp kvaliten på mine pointere i Østagløtten, og stadfeste egenskapene. Det skal kjennes riktig, når man gjør et  kjøp av en pointer hos Østagløtten. Du skal  vite at det ligger dypgående og gode analyser til grunn for at de valpene som ligger i valpekassa.


Jeg har satt meg meget grundig inn i de nye avlstatstikkene til NPK. De har så mange feilkilder at de er nærmest helt ubrukelige for bruk i avlsarbeide. Man kan ikke basere seg på subjektive vurderinger  og med så mange feiltolkninger mot en statstikk. Dessuten er grunnlaget av antall hunder som blir brukt i statestikken er alt for liten. Med ca 200 nye avkom pr. år ristes det bare på hode av de lærde.  De gir en hund en avlsindex, som stadig må forandres på egne og andre nære slekts starter. Hunder med utenlanske foreldre kommer meget dårlig ut i beregningsgrunnlaget. De setter inn et snitt tall uten reell forankring til hver enkelt hund eller deres forfedre. Det rimer ikke!! Når gemytt og helsestatus  heller ikke er med i avlindexen, så blir enda verre.

Med en viss forståelse av genetikk og arvelære, så må man ha objektive målinger hvis man skal gi en hund en fast avlsindex. Pr. idag har vi ikke systemer som kan gi korrekte avlsindexer. Man må ut å se hundene og hans forfedre terrenget og god kunnskap om blodslinjer.
Helse er meget viktig. Med å ha korrekte opplysninger på en hund, som har skavanker eller sykdommer. Disse sykdommene har ofte  en arvbarhet og  en miljøfaktor. Jeg forholder meg til prosentandelen mot arv. Jeg har over lang tids undersøkelser sett at hd, underbitt/uregelmessig bitt, halefeil og spondulose ligger på samme linjer. Dvs. en skjelettfeil. Genetikken har et ord for dette. Dette er en av flere helsefaktorer som man i framtiden flere må ta hensyn til. Med å bruke hanhunder med mange kull med sikre arvbare defekter for man fort problemer i hele populasjonen.

Alle har tanker om sitt eget oppdrett. Det er bra for vi kan ikke avle på samme matriale for da blir populasjonen for trang. Dette er viktig, men vi har enda litt å gå på når vi ser Norden som vår avlsbase.

Jeg kommer til i framtiden å linjeavle på friske og gode individer som all hundeavl har basert på fra tidenes morgen. Jeg håper at det fremtidige NKK systemet ikke hindrer slik avl.

NUCH Østagløttens Hugå 3 plass i svensk derby og 2 plass i Forus Open. Og ikke minst en fantastisk jakthund.