Fremtidig stamtavle for Østagløtten

Østagløttens

Foreldre Besteforeldre Oldeforeldre Tippoldeforeldre
Far
  • Østagløttens Comba
Østagløttens Sifo
Jut Makker
P Arrow
J Pernille
Østagløttens Rosa M
Øst Hugå
Derna
Østagløttens Songa
Jutv Radar
Albin v point
Set Prima
Derna
Ronaldo
Vitin
Mor
  • Østagløttens Hilma
Dag del Nocino
Ranger del Sargiadae
Apollo
London
India
Titan
Vittoria
Østagløttens Luba
Jut Makker
P Arrow
J Pernille
Østagløttens Rosa M
Østa Hugå
Derna