ØSTAGLØTTENS

Østagløttens Comba

Foreldre Besteforeldre Oldeforeldre Tippoldeforeldre
Far
  • Østagløttens Sifo
Jutevatnets Makker
Pim Arrow
Jut Radar
P Belle
Jut Pernille
Albin av V
V Famous
Østagløttens Rosa Montana
Østagl Hugå
P Buck
Tolga
Derna
Ronaldo
Rosy
Mor
  • Østagløttens Songa
Jutevatnets Radar
Albin av vorpoint
V Buck
H Lissi
Set Prima
Cliff
V Famous
Derna
Ronaldo
Carredi d Vento
Edy
Pic Rosy
Ribot d Noce
Bora